top
Przetargi ( wprowadzone od 1.09.2006r.)

O firmie

Niniejsza strona jest wersją archiwalną, w której można przejrzeć przetargi sprzed 31 marca 2012 r.

Przetargi po dacie 31 marca 2012 roku są dostępne na nowej stronie Zakładu.

Zapraszamy.Przetargi

1. Niniejsza strona zawiera wszystkie informacje dotyczące przetargów przed 31 marca 2012 r.

2. Pełna specyfikacja przetargowa dostępna jest wyłącznie w siedzibie oferenta oraz na stronie internetowej http://www.zlibk.olsztyn.pl

3. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 "Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych".

4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i spełniających warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zobacz aktualną listę przetargów ZLiBK

 


Powrót na stronę Zakładu